ข่าวสารทั้งหมด

News

ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรยากร  ปุณยาภรณ์ ศิษย์เก่า “สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ “ รหัส 2560  ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2567 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรยากร ปุณยาภรณ์ ศิษย์เก่า “สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ “ รหัส 2560 ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2567 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรยากร ปุณยาภรณ์ ศิษย์เก่า “สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ “ รหัส 2560 ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2567 ...
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ภาคบ่าย)

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ภาคบ่าย)

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคบ่าย) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี ...
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 “การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 “การเตรียมความพร้อมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ 14 มิถุนายน 2567 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคเช้า) กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์กมลฉัตร ศรีเจริญลาภ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์กมลฉัตร ศรีเจริญลาภ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับอาจารย์ใหม่  "อาจารย์กมลฉัตร ศรีเจริญลาภ" อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิช ...
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

14 มิถุนายน 2567 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับห ...
ประชุมคณาจารย์เพื่อบริหารจัดการในการผลิตบัณฑิตร่วมระหว่างหลักสูตรดนตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) และหลักสูตรดนตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)

ประชุมคณาจารย์เพื่อบริหารจัดการในการผลิตบัณฑิตร่วมระหว่างหลักสูตรดนตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) และหลักสูตรดนตรี (ครุศาสตรบัณฑิต)

HUSOC NEWS วันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประชุมคณาจารย์เพื่อบริหารจัดการในการผลิตบัณฑิตร่วมระหว่างหลักสูตรดนตรี ...
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ “ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ...
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

13 มิถุนายน 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษ ...
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

12 มิถุนายน 2567 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ...
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

12 มิถุนายน 2567 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ...