ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรยากร ปุณยาภรณ์ ศิษย์เก่า “สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ “ รหัส 2560 ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2567 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรยากร ปุณยาภรณ์ ศิษย์เก่า “สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ “ รหัส 2560 ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2567 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) 

Scroll to Top