นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม
ปี 2567 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กทม.

Scroll to Top