ขอแสดงความยินดีกับทีมมือทอง V3 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในโครงการประกวดโฆษณาหนังสั้น “GLO Innovation Short Film Contest 2024”

HUSOC NEWS คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี […]

ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรยากร ปุณยาภรณ์ ศิษย์เก่า “สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ “ รหัส 2560 ที่สอบบรรจุเข้ารับราชการ ปี 2567 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพีรย […]

คณบดี ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม และรองคณบดี ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมคณบดี ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม และรองคณบดี ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศาสตร์

🙏🏻สวัสดีวันเปิดเทอม Day’2 Husoc ยินดีต้อนรับนักศึกษา 1/ […]

คณบดี ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม และรองคณบดี ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

🙏🏻สวัสดีวันเปิดเทอม Husoc ยินดีต้อนรับนักศึกษา 1/2567 ท […]

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การถอดบทเรียนแนวทางจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษชั้นปีที่2-4 หลักสูตรนิติศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมเช้าวันเสาร์ของพวกเราชาว มส. 15 มิถุนายน2567 : 1 […]

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับอาจารย์ใหม่ อาจารย์กมลฉัตร ศรีเจริญลาภ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ […]

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

14 มิถุนายน 2567 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา […]