คณบดี ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม และรองคณบดี ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

🙏🏻สวัสดีวันเปิดเทอม Husoc ยินดีต้อนรับนักศึกษา 1/2567 ทุกท่าน
📣 9:30-11:00 น. คณบดี ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม และรองคณบดี ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🏤🏢อาคาร 7 อาคาร11 อาคารดนตรี อาคารออกแบบนิเทศศิลป์

Scroll to Top