ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ

“ นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Scroll to Top