คณบดี ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม และรองคณบดี ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมคณบดี ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม และรองคณบดี ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศาสตร์

🙏🏻สวัสดีวันเปิดเทอม Day’2
Husoc ยินดีต้อนรับนักศึกษา 1/2567 ทุกท่าน
📣 9:30-11:00 น. คณบดี ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม และรองคณบดี ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
🏤🏢อาคาร 7 อาคาร11 อาคารดนตรี

📣ร่วมเปิดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนศ.ชั้นปีที่1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Scroll to Top