กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ภาคบ่าย)

วันที่ 14 มิถุนายน 2567
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคบ่าย)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 โดย มี ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม คณบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่รวมถึงแนะนำผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ โดยสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ #HusocURU
Scroll to Top