หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการออกแบบนิเทศศิลป์และทักษะวิชาชีพสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

💻 ทางหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการออกแบบนิเทศศิลป์และทักษะวิชาชีพสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

🌐 “เปิดโลกการเรียนรู้ เตรียมความพร้อม ด้านการออกแบบ”

✏️ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2567
เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.
ณ ห้อง 1122 อาคาร 11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน๊ตบุ๊คมาได้เอง

📣 เจอกับน้องๆ ปี 1
แล้วมาพบกันนะคะ!!!!

Scroll to Top