ขอแสดงความยินดีกับทีมมือทอง V3 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในโครงการประกวดโฆษณาหนังสั้น “GLO Innovation Short Film Contest 2024”

HUSOC NEWS
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทีมมือทอง V3 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในโครงการประกวดโฆษณาหนังสั้น “GLO Innovation Short Film Contest 2024” สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ภายใต้การนำเสนอหนังสั้นเรื่อง เลขมงคล ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ
ประกอบด้วย
1)นายไชยภพ ปลาสุวรรณ
2)นายพีระพล พวงศรี
3)นายวาธการ ทองปิน
และอาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ อาจารย์ที่ปรึกษาทีม

Scroll to Top