ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับทีมมือทอง V3 นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ในโครงการประกวดโฆษณาหนังสั้น “GLO Innovation Short Film Contest 2024”

HUSOC NEWS คณะมนุษยศ […]