ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา ทีม LOOK UP นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุอาหารชีวภาพ DD-BOX (ดีดี-บล็อก) ผ่านเข้ารอบ Demo Day 14 ทีมภาคเหนือ ภายใต้โครงการ Startup Thailand League 2024

  HUSOC NEWSคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงควา […]

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

10 มิถุนายน 2567 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี […]