หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566

24 พฤษภาคม 2567 หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสต […]

คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ชิงเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอ […]