คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภูสิทธิ พลายชมพู เป็นวิทยากร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา “เทคนิคกา […]