ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ ได้รับรางวัลที่สอง 2022 Lancang-Mekong Cooperation Design Award

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ

อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์

ได้รับรางวัลที่สอง

เงินรางวัล 5,000 หยวน พร้อมเกียรติบัตร

Five Second Prizes: prize money of 5,000 yuan

(before tax) + award certificate

2022 Lancang-Mekong Cooperation Design Award

ภายใต้ผลงานการออกแบบกราฟิกโปสเตอร์ที่มีชื่อว่า

Golden Light of CARP