ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Highlights

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Cover for คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2,500

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 (1/2567) #สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ( #ยกเว้นนักศึกษารหัส_67 )
🗓 #ชำระเงินได้ระหว่าง 
.     #ช่วงที่_1 : 8 - 16 กรกฎาคม 2567
.     #ช่วงที่_2 : 17 - 31 กรกฎาคม 2567
พิมพ์ใบนำชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทาง 👉 บริการสำหรับนักศึกษา ณ เว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://academic.uru.ac.th  เลือกเมนู “#พิมพ์ใบนำชำระค่าธรรมเนียม”
📌 ระบบเปิดให้ดำเนินการสั่งพิมพ์ และยื่นชำระเงิน ภายในวันที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น
_______
ข้อมูลเพิ่มเติม
- ปฎิทินการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 : http://academic.uru.ac.th/docu.../calendar/calendar-2567.pdf
__________
หมายเหตุ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดต่อยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดการของปฏิทินการศึกษา หากนักศึกษาไม่ดำเนินการใดๆ มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ผลการเรียนที่ได้ถือเป็นโมฆะ

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 (1/2567) #สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ( #ยกเว้นนักศึกษารหัส_67 )
🗓 #ชำระเงินได้ระหว่าง
. #ช่วงที่_1 : 8 - 16 กรกฎาคม 2567
. #ช่วงที่_2 : 17 - 31 กรกฎาคม 2567
พิมพ์ใบนำชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทาง 👉 บริการสำหรับนักศึกษา ณ เว็บไซต์กองบริการการศึกษา academic.uru.ac.th เลือกเมนู “#พิมพ์ใบนำชำระค่าธรรมเนียม
📌 ระบบเปิดให้ดำเนินการสั่งพิมพ์ และยื่นชำระเงิน ภายในวันที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น
_______
ข้อมูลเพิ่มเติม
- ปฎิทินการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 : academic.uru.ac.th/docu.../calendar/calendar-2567.pdf
__________
หมายเหตุ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดต่อยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดการของปฏิทินการศึกษา หากนักศึกษาไม่ดำเนินการใดๆ มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ผลการเรียนที่ได้ถือเป็นโมฆะการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2567 (1/2567) #สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ( #ยกเว้นนักศึกษารหัส_67 )

🗓 #ชำระเงินได้ระหว่าง
. #ช่วงที่_1 : 8 - 16 กรกฎาคม 2567
. #ช่วงที่_2 : 17 - 31 กรกฎาคม 2567
พิมพ์ใบนำชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทาง 👉 บริการสำหรับนักศึกษา ณ เว็บไซต์กองบริการการศึกษา academic.uru.ac.th เลือกเมนู “#พิมพ์ใบนำชำระค่าธรรมเนียม”

📌 ระบบเปิดให้ดำเนินการสั่งพิมพ์ และยื่นชำระเงิน ภายในวันที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษาเท่านั้น
_______

ข้อมูลเพิ่มเติม
- ปฎิทินการศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 : academic.uru.ac.th/document/calendar/calendar-2567.pdf
__________

หมายเหตุ
- นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดต่อยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดการของปฏิทินการศึกษา หากนักศึกษาไม่ดำเนินการใดๆ มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน ผลการเรียนที่ได้ถือเป็นโมฆะ
... See MoreSee Less

4 hours ago
🛑🛑แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่1🛑🛑
ที่ไม่ผ่านการสอบวัดระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ 
(ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2567 ที่ผ่านมา)
กรุณามาสอบในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567 นี้!!!!!!
ห้องสอบ A904 (อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น9)
เวลา 13.30-15.00 น.
***ถ้าไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์**

🛑🛑แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่1🛑🛑
ที่ไม่ผ่านการสอบวัดระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2567 ที่ผ่านมา)
กรุณามาสอบในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567 นี้!!!!!!
ห้องสอบ A904 (อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น9)
เวลา 13.30-15.00 น.
***ถ้าไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์**🛑🛑แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่1🛑🛑
ที่ไม่ผ่านการสอบวัดระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษ
(ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2567 ที่ผ่านมา)

กรุณามาสอบในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567 นี้!!!!!!
ห้องสอบ A904 (อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น9)
เวลา 13.30-15.00 น.

***ถ้าไม่มาสอบในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์***
... See MoreSee Less

4 hours ago
ปฏิทินกิจกรรม

Event Calendar

กิจกรรมวันและเวลา
โครงการ"เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน"1721876400 วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม, 2024
13.00 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1722394800 วันพุธ, 31 กรกฎาคม, 2024
เตรียมงานประกันคุณภาพ1722580200 วันศุกร์, 2 สิงหาคม, 2024
14.00 คณะกรรมการรับฟังการเสนอวิสัยทัศน์ฯ ผอ.อวน.1722999600 วันพุธ, 7 สิงหาคม, 2024
15.00 ประชุมวางแผนการจัดแสดงผลงานในนิทรรศการนวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย1721815200 วันพุธ, 24 กรกฎาคม, 2024
15.30 ZOOM ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปกรรมและความร่วมมือทางวิชาการ - วิจัย และการแสดงผลงานสร้างสรรค์1721962800 วันศุกร์, 26 กรกฎาคม, 2024
09.00 เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกยรติคุณผู้ปฏิบัติคุณประโยชน์และทรงคุณค่าต่อองค์กร1722481200 วันพฤหัสบดี, 1 สิงหาคม, 2024
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย1721788200 วันพุธ, 24 กรกฎาคม, 2024
ไปราชการกำแพงเพชร1722742200 วันอาทิตย์, 4 สิงหาคม, 2024 - วันอังคาร, 6 สิงหาคม, 2024
ลงนามความร่วมมือทางวัฒนธรรมแพร่ - น่าน1723086000 วันพฤหัสบดี, 8 สิงหาคม, 2024
คำนิยมหลักสูตรทัศนศิลป์ 1722481200 วันพฤหัสบดี, 1 สิงหาคม, 2024
09.00 การตรวจสอบภายใน ประจำปี 25671724119200 วันอังคาร, 20 สิงหาคม, 2024
15.30 ประชุมนโยบายแนวทางการรับนักศึกษา1721809800 วันพุธ, 24 กรกฎาคม, 2024
รางวัลและความภาคภูมิใจ

Awards and Pride

0
ปริญญาตรี
0
ปริญญาโท
0
นักศึกษา
0
สายวิชาการ
0
สายสนับสนุน
Scroll to Top