คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รอบที่ 3 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สอบสัมภาษณ์เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รอบที่ 3 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม