ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกภาคเหนือ

 

27 มีนาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกภาคเหนือ ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะและเป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไปคือ 1.ชนะเลิศ น.ส.กรรณิการ์ ทรงจำปา ม.ราชภัฏเชียงราย 2.รองชนะเลิศ น.ส.ฐานิตา ปิ่นเกตุ ม.พะเยา 3.รางวัลชมเชย น.ส.กมลพร รัฐอินทร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม

ภาพกิจกรรม

ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกภาคเหนือ