ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

9 มีนาคม 2564 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุริยา คำกุนะ เข้าพบท่านพลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรจังหวัดอุตรดิตถ์ (กศ.พบ.) ให้กับกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์
และได้นำเสนอหลักสูตรนิติศาสตร์และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจากกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แก่กำลังพลมณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์