คณะมส. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ผอ.ศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ผอ.ศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน ของครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย ให้เข้ารับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารด้านการศึกษาท้องถิ่นดีเด่น
จาก พณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2564
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ