การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบคัดเลือก “ภาคเหนือ”

 

การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบคัดเลือก “ภาคเหนือ” “การช่วยเหลือแบ่งปัน ช่วยสร้างสังคมเป็นสุข” เสาร์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Download ใบสมัคร คลิก