คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ ดร.ประทีบ บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่

ดร.สุริยา คำกุนะ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมต้อนรับ ดร.ประทีบ บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมประชุมหารือโครงการความร่วมมือทางวิชาการพัฒนา หลักสูตรการจัดกาารสอนระดับอนุปริญญาสาขาการท่องเที่ยว ร่วมกับคณาจารย์หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรกิตถ์