การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ รอบคัดเลือก “ภาคเหนือ”

  การประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรม […]