หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์ ประธานหลักสูตรฯ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่งร่วมกับคณาจารย์ในหลักสูตรและคณะนักศึกษา 4 ชั้นปี ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอน(นันทนาการชุมชน)กับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสาขาพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้ โครงการคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนา..เเบ่งปัน..เติมฝัน ร่วมพัฒนา ครั้งที่ 6 ณ อาคารยิมเนเซียม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  83 KB
Size (KB)  :  64 KB
Size (KB)  :  30 KB
Size (KB)  :  59 KB
Pages:     1