นายสิทธิพร แซ่หว่อง นักศึกษาปี 4 สาขาการจัดการวัฒนธรรม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ " วัฒนคุณาธร" จากนายวิทยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ประเภทเยาวชน ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  78 KB
Size (KB)  :  57 KB
Size (KB)  :  57 KB
Pages:     1