ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากโครงการความร่วมมือทางวิชาการการจัดการเรียนการสอนกลักสูตรอบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ กับเครือข่ายสถาบันการศึกษา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ ชุดแรก ซึ่งเดินทางมาถึงเมื่อวันเสาร์ที่ 21 ก.ย.2562 พร้อมด้วยผู้ปกครองบางส่วน มี ดร.สำเริง ถึงคุณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นผู้แทนเดินทางไปรับที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและประทับใจ และจะเริ่มเรียนภาษาไทยในวันจันทร์ที่ 23 ก.ย.2562 นี้

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  5,665 KB
Size (KB)  :  5,454 KB
Size (KB)  :  5,595 KB
Size (KB)  :  5,354 KB
Size (KB)  :  5,789 KB
Size (KB)  :  5,869 KB
Size (KB)  :  6,386 KB
Size (KB)  :  6,295 KB
Size (KB)  :  6,008 KB
Size (KB)  :  5,985 KB
Size (KB)  :  4,506 KB
Size (KB)  :  5,235 KB
Size (KB)  :  6,195 KB
Size (KB)  :  5,417 KB
Size (KB)  :  5,659 KB
Size (KB)  :  5,509 KB
Size (KB)  :  5,086 KB
Size (KB)  :  5,541 KB
Size (KB)  :  6,149 KB
Size (KB)  :  6,354 KB
Size (KB)  :  4,719 KB
Size (KB)  :  5,503 KB
Pages:     1