คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำแกนนำเครือข่ายนักศึกษาชุมนุมกตัญญูคลับ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับ เครือข่ายกตัญญูคลับ มณฑลทหารบกที่ 35 โดย พันเอกไพโรจน์ หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 35 เข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการสรุปผลงานโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 : We Do Volunteer ..ทำให้ด้วยใจ ณ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพมหานคร

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  73 KB
Size (KB)  :  76 KB
Size (KB)  :  85 KB
Size (KB)  :  75 KB
Size (KB)  :  60 KB
Size (KB)  :  68 KB
Size (KB)  :  75 KB
Size (KB)  :  67 KB
Pages:     1