คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานำเครือข่ายนักศึกษากตัญญูคลับ มณฑลทหารบกที่ 35 ร่วมกับชุมนุมกตัญญูคลับ สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์สวนสาธารณะสะพานปรมินทร์ เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 8 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 (วันที่ 20 กันยายนทุกปี ซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพทั้ง 2 รัชกาล) โดยร่วมทำความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดสนาม พัฒนาภูมิทัศน์กายภาพ ณ สวนสาธารณะใต้สะพานปรมินทร์ ต.บ้านดารา อ.พิขัย จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  109 KB
Size (KB)  :  128 KB
Size (KB)  :  74 KB
Size (KB)  :  109 KB
Size (KB)  :  126 KB
Size (KB)  :  167 KB
Size (KB)  :  147 KB
Size (KB)  :  118 KB
Size (KB)  :  121 KB
Size (KB)  :  37 KB
Size (KB)  :  126 KB
Size (KB)  :  116 KB
Size (KB)  :  87 KB
Pages:     1