หลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย อ.จาตุรันย์ จริยรัตนกุล ประธานหลักสูตรและคณาจารย์ทั้งหลักสูตร ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทักษะวิชาชีพศิลปกรรม "ปรับตัว เปิดใจ น้องใหม่ศิลปกรรม 62 " ประกอบไปด้วนกิจกรรมบูรณาการเชิงวิชาการ ทั้งแนะนำหลักสูตร ปรับทักษะพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อระดับ ป.ตรี สาขาศิลปกรรม เวลา 9.30-19.00 น. ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟรายเดย์สรรพสินค้า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ตรงข้าม ธ.ไทยพานิชย์) น้องมัธยมสนใจเรียนรู้แวะชมงานได้ทางหลักสูตรยินดีต้อนรับอย่างยิ่ง

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  94 KB
Size (KB)  :  73 KB
Size (KB)  :  89 KB
Size (KB)  :  67 KB
Size (KB)  :  91 KB
Pages:     1