ลักสูตรท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดย อ.ทิพาพร โพธิ์ศรี อ.โอปอล์ รังสิมันตุชาติและ อ.มณฑณ ศรีสุข ร่วมจัดโครงการปรับทักษะพื้นฐานนักศึกษาใหม่ สาขาการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะเฉพาะสำหรับการเรียนในระดับ ป.ตรี สาขาการท่องเที่ยว ณ ห้องประขุมพิชัยเกษม ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเรือนต้นสัก

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  51 KB
Size (KB)  :  45 KB
Size (KB)  :  37 KB
Size (KB)  :  51 KB
Pages:     1