โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ฝึกเขียนบทร้อยกรอง และขับร้องทพน้องเสนาะ เพลงพื้นบ้าน โดยวิทยากร อาจารย์ปิยะนุช เส็งชา ณ ห้องพวงแสด

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  218 KB
Size (KB)  :  233 KB
Size (KB)  :  203 KB
Size (KB)  :  272 KB
Size (KB)  :  261 KB
Size (KB)  :  247 KB
Size (KB)  :  247 KB
Size (KB)  :  214 KB
Size (KB)  :  159 KB
Size (KB)  :  230 KB
Size (KB)  :  270 KB
Size (KB)  :  273 KB
Size (KB)  :  249 KB
Size (KB)  :  262 KB
Size (KB)  :  267 KB
Size (KB)  :  259 KB
Size (KB)  :  243 KB
Size (KB)  :  215 KB
Size (KB)  :  212 KB
Size (KB)  :  129 KB
Size (KB)  :  226 KB
Size (KB)  :  278 KB
Size (KB)  :  177 KB
Size (KB)  :  244 KB
Size (KB)  :  281 KB
Size (KB)  :  279 KB
Size (KB)  :  223 KB
Size (KB)  :  224 KB
Size (KB)  :  229 KB
Size (KB)  :  224 KB
Pages:     1 2 3