โครงการสืบสานภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ฝึกเขียนบทร้อยกรอง และขับร้องทพน้องเสนาะ เพลงพื้นบ้าน โดยวิทยากร อาจารย์ปิยะนุช เส็งชา ณ ห้องพวงแสด

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  229 KB
Size (KB)  :  221 KB
Size (KB)  :  199 KB
Size (KB)  :  244 KB
Size (KB)  :  241 KB
Size (KB)  :  241 KB
Size (KB)  :  239 KB
Size (KB)  :  258 KB
Size (KB)  :  259 KB
Size (KB)  :  204 KB
Size (KB)  :  278 KB
Size (KB)  :  217 KB
Size (KB)  :  274 KB
Size (KB)  :  296 KB
Size (KB)  :  233 KB
Size (KB)  :  249 KB
Size (KB)  :  248 KB
Size (KB)  :  298 KB
Size (KB)  :  289 KB
Size (KB)  :  230 KB
Size (KB)  :  264 KB
Size (KB)  :  278 KB
Size (KB)  :  294 KB
Size (KB)  :  281 KB
Size (KB)  :  277 KB
Size (KB)  :  277 KB
Size (KB)  :  301 KB
Size (KB)  :  301 KB
Size (KB)  :  288 KB
Size (KB)  :  189 KB
Pages:     1 2 3