หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอบคุณ อ.กฤษฏา ตัสมา (การจัดการวัฒนธรรม) อ.ทิพาพร โพธิ์ศรี อ.โอปอล์ รังสิมันตุชาติ (การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว) อ.ชาตรี แมตสี่ (เจ้าบ้านที่ดีวิถีไทย)และคณะวิทยากรภายนอกทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในทุกกิจกรรมโครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 (แพร่ ) 7-8 มิ ย.ณโรงแรมอมรรักษ์-โรงแรมภูมิไทยกาเดนท์ อ.เมือง จ.แพร่ #ขอบคุณ สนง.พัฒนาชุมชน จ.แพร-่ ททท.แพร่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.แพร่ และเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.แพร่ ทุกท่าน

Thumbnail Image Table
tra01
14/6/2562 8:51:44
Size (KB)  :  67 KB
tra02
14/6/2562 8:51:27
Size (KB)  :  68 KB
tra03
14/6/2562 8:51:40
Size (KB)  :  61 KB
Pages:     1