คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอขอบคุณ ท่านชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่(ผู้แทน ผวจ.แพร่) /คณะวิทยากรและคุณเสาวลักษณ์ วิสุทธิผล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.แพร่ ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ และเครือข่ายหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว จ.แพร่ และผู้ประกอบการธุรกิบที่พักร้านอาหารใน จ.แพร่ ทุกท่าน ที่ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 (แพร่) 7-8 มิ ย.ณ โรงแรมอมรรักษ์-โรงแรมภูมิไทยการ์เด้นท์ อ.เมือง จ.แพร่

Thumbnail Image Table
tra01
14/6/2562 9:14:59
Size (KB)  :  71 KB
tra02
14/6/2562 9:15:14
Size (KB)  :  72 KB
tra03
14/6/2562 9:15:14
Size (KB)  :  63 KB
tra04
14/6/2562 9:15:24
Size (KB)  :  72 KB
Pages:     1