ขอขอบคุณคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏนครปฐม ในโอกาสที่ ผศ.ดร.สมบัติ เวชกามา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วม โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Start Up การสร้างนวัฒนกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์กร "ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.62

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  231 KB
Size (KB)  :  210 KB
Size (KB)  :  204 KB
Size (KB)  :  240 KB
Size (KB)  :  221 KB
Size (KB)  :  187 KB
Size (KB)  :  227 KB
Size (KB)  :  230 KB
Size (KB)  :  189 KB
Size (KB)  :  194 KB
Size (KB)  :  206 KB
Size (KB)  :  212 KB
Size (KB)  :  211 KB
Size (KB)  :  234 KB
Size (KB)  :  236 KB
Size (KB)  :  189 KB
Size (KB)  :  166 KB
Size (KB)  :  190 KB
Size (KB)  :  170 KB
Size (KB)  :  180 KB
Size (KB)  :  186 KB
Size (KB)  :  181 KB
Size (KB)  :  184 KB
Size (KB)  :  166 KB
Size (KB)  :  177 KB
Size (KB)  :  179 KB
Size (KB)  :  183 KB
Size (KB)  :  170 KB
Size (KB)  :  185 KB
Size (KB)  :  189 KB
Pages:     1 2