หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอบคุณ อ.กฤษฏา ตัสมา (การจัดการวัฒนธรรม) อ.ทิพาพร โพธิ์ศรี อ.โอปอล์ รังสิมันตุชาติ (การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว) อ.ชาตรี แมตสี่ (เจ้าบ้านที่ดีวิถีไทย)และคณะวิทยากรภายนอกทุกท่านที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในทุกกิจกรรมโครงการพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 (น่าน ) 5-6 มิ ย.ณโรงแรมเทวราช #ขอบคุณ อพท.น่านและเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.น่าน ทุกท่าน

Thumbnail Image Table
Size (KB)  :  134 KB
Size (KB)  :  117 KB
Size (KB)  :  135 KB
Size (KB)  :  117 KB
Size (KB)  :  150 KB
Size (KB)  :  46 KB
Size (KB)  :  62 KB
Size (KB)  :  64 KB
Size (KB)  :  63 KB
Pages:     1