โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาครูมืออาชีพระดับอุดมศึกษา" โดย ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์วิทยากรชื่อดัง รองอธิการบดีฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Thumbnail Image Table
Pages:     1