หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดสอบวิชาการศึกษาอิสระในงานออกแบบนิเทศศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงานหัวข้อวิจัยต่างๆ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
Pages:     1