นายธนากร ยอดเกตุ รองประธานสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ (นักศึกษา ปี 3 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์) รับรางวัลจากนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประเภทรางวัลชมเชย การประกวดนักออกแบบ Fashion Designer ผ้าทออุตรดิตถ์ โครงการพัฒนาทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย พัฒนาภูมิปัญญาอุตรดิตถ์สู่สากล ทางสาขาการออกแบบฯ (ประเภทชุดทำงาน และชุดราตรี ชุดละ 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล)

Thumbnail Image Table
Pages:     1