ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชม นายสกุลพงษ์ สุขทองสา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 ในโอกาสที่สร้างชื่อเสียงจากการเป็นตัวแทนนักมวยไทย(เยาวชน)ไปแข่งขันชกมวยไทย ศึก Master Fight 2019 ชนะน็อค Hugo BASILE นักมวยเยาวชนชาวฝรั่งเศส ในยก 2 เมื่อ 18 พ.ค. 2562 ณ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส

Thumbnail Image Table
Pages:     1