หลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมกับชมรมดนตรีสากล (กองพัฒนานักศึกษา) จัดการประกวดร้องเพลง URU Voice Music Award 2018 ครั้งที่ 1 โดย ดร.รดี ธนารักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด ส่งเสริมพื่อพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการสร้างสรรค์งานการแสดงออกในด้านดนตรีและการขับร้อง มีผู้เข้าร่วมโครงการ 150 คน ผู้เข้าแข่งขัน 30 คน และนักศึกษาชมอีก 120 คน จัดขึ้น ณ อาคารสุนทรีภิรมย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

Thumbnail Image Table
Pages:     1