หลักสูตรดนตรีสากล คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ร่วมจัดการแสดงบนเวทีในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 (ในนาม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์) ณ เวทีกลาง สนามกีฬาพระยาพิชัยฯ

Thumbnail Image Table
Pages:     1