สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยมี นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเด็กและเยาวชนดีเด่น ซึ่ง จ. อุตรดิตถ์ร่วมกับ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ (กองพัฒนานักศึกษาและสโมสรนักศึกษาทุกคณะ) จัดขึ้น ณ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ PR.URU

Thumbnail Image Table
Pages:     1