คณบดีมส.นำทีมวิจัยศึกษาแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยววัฒนธรรมอำเภอลับแลร่วมกับปธ.สภาวัฒนธรรมจังหวัด,อำเภอและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลลับแล ณ.อบต.ไผ่ล้อม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับท้องถิ่น

Thumbnail Image Table
Pages:     1