กิจกรรมสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ ของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

Thumbnail Image Table
HU001.jpg
5/10/2561 3:23:56
Size (KB)  :  101 KB
HU002.jpg
5/10/2561 3:24:44
Size (KB)  :  74 KB
HU003.jpg
5/10/2561 3:22:00
Size (KB)  :  100 KB
HU004.jpg
5/10/2561 3:22:58
Size (KB)  :  72 KB
HU005.jpg
5/10/2561 3:22:32
Size (KB)  :  92 KB
HU006.jpg
5/10/2561 3:22:44
Size (KB)  :  106 KB
HU007.jpg
5/10/2561 3:20:54
Size (KB)  :  130 KB
HU008.jpg
5/10/2561 3:24:08
Size (KB)  :  117 KB
HU009.jpg
5/10/2561 3:24:36
Size (KB)  :  88 KB
HU010.jpg
5/10/2561 3:23:24
Size (KB)  :  69 KB
HU011.jpg
5/10/2561 3:23:42
Size (KB)  :  120 KB
HU012.jpg
5/10/2561 3:25:18
Size (KB)  :  91 KB
HU013.jpg
5/10/2561 3:22:16
Size (KB)  :  90 KB
HU014.jpg
5/10/2561 3:25:32
Size (KB)  :  112 KB
HU015.jpg
5/10/2561 3:24:20
Size (KB)  :  66 KB
HU016.jpg
5/10/2561 3:25:12
Size (KB)  :  147 KB
HU017.jpg
5/10/2561 3:21:30
Size (KB)  :  553 KB
HU018.jpg
5/10/2561 3:25:48
Size (KB)  :  102 KB
HU019.jpg
5/10/2561 3:25:04
Size (KB)  :  109 KB
HU020.jpg
5/10/2561 3:21:46
Size (KB)  :  116 KB
HU021.jpg
5/10/2561 3:26:06
Size (KB)  :  125 KB
Pages:     1