กิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรพระ 83 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 82 ปี

Thumbnail Image Table
H01.jpg
5/10/2561 4:03:12
Size (KB)  :  111 KB
H02.jpg
5/10/2561 3:59:48
Size (KB)  :  343 KB
H03.jpg
5/10/2561 4:01:02
Size (KB)  :  459 KB
H04.jpg
5/10/2561 4:00:10
Size (KB)  :  336 KB
H05.jpg
5/10/2561 4:02:44
Size (KB)  :  105 KB
H06.jpg
5/10/2561 3:58:44
Size (KB)  :  97 KB
H07.jpg
5/10/2561 4:01:46
Size (KB)  :  111 KB
H08.jpg
5/10/2561 3:58:56
Size (KB)  :  108 KB
H09.jpg
5/10/2561 4:04:04
Size (KB)  :  107 KB
H10.jpg
5/10/2561 3:58:18
Size (KB)  :  99 KB
H11.jpg
5/10/2561 3:58:24
Size (KB)  :  109 KB
H12.jpg
5/10/2561 4:03:46
Size (KB)  :  95 KB
H13.jpg
5/10/2561 4:03:36
Size (KB)  :  103 KB
H14.jpg
5/10/2561 4:01:28
Size (KB)  :  101 KB
H15.jpg
5/10/2561 3:57:58
Size (KB)  :  105 KB
H16.jpg
5/10/2561 3:58:12
Size (KB)  :  99 KB
H17.jpg
5/10/2561 3:59:24
Size (KB)  :  103 KB
Pages:     1