คณาจารย์และนักศึกษาสาขาต่างๆ ร่วมงานราชภัฏน้อมพลี..เทิดพระบารมีทั่วหล้า ในกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน ณ วัดท่าถนน-วัดคลองโพธิ์-หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ . เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

Thumbnail Image Table
HS001.jpg
6/8/2561 13:49:20
Size (KB)  :  77 KB
HS002.jpg
6/8/2561 13:49:34
Size (KB)  :  60 KB
HS003.jpg
6/8/2561 13:49:25
Size (KB)  :  104 KB
HS004.jpg
6/8/2561 13:48:54
Size (KB)  :  50 KB
HS005.jpg
6/8/2561 13:50:19
Size (KB)  :  109 KB
HS006.jpg
6/8/2561 13:50:14
Size (KB)  :  153 KB
HS007.jpg
6/8/2561 13:51:37
Size (KB)  :  56 KB
HS008.jpg
6/8/2561 13:50:24
Size (KB)  :  91 KB
HS009.jpg
6/8/2561 13:51:33
Size (KB)  :  88 KB
HS010.jpg
6/8/2561 13:51:29
Size (KB)  :  93 KB
HS011.jpg
6/8/2561 13:51:25
Size (KB)  :  100 KB
HS012.jpg
6/8/2561 13:50:10
Size (KB)  :  136 KB
HS013.jpg
6/8/2561 13:51:14
Size (KB)  :  100 KB
HS014.jpg
6/8/2561 13:49:14
Size (KB)  :  84 KB
HS015.jpg
6/8/2561 13:51:18
Size (KB)  :  73 KB
HS016.jpg
6/8/2561 13:51:22
Size (KB)  :  76 KB
HS017.jpg
6/8/2561 13:51:10
Size (KB)  :  115 KB
HS018.jpg
6/8/2561 13:50:05
Size (KB)  :  143 KB
HS019.jpg
6/8/2561 13:50:31
Size (KB)  :  82 KB
HS020.jpg
6/8/2561 13:50:56
Size (KB)  :  69 KB
HS021.jpg
6/8/2561 13:49:58
Size (KB)  :  144 KB
HS022.jpg
6/8/2561 13:49:04
Size (KB)  :  60 KB
HS023.jpg
6/8/2561 13:49:10
Size (KB)  :  76 KB
HS024.jpg
6/8/2561 13:50:47
Size (KB)  :  79 KB
HS025.jpg
6/8/2561 13:50:36
Size (KB)  :  121 KB
HS026.jpg
6/8/2561 13:51:00
Size (KB)  :  83 KB
HS027.jpg
6/8/2561 13:49:00
Size (KB)  :  87 KB
HS028.jpg
6/8/2561 13:49:48
Size (KB)  :  66 KB
HS029.jpg
6/8/2561 13:50:42
Size (KB)  :  100 KB
HS030.jpg
6/8/2561 13:51:06
Size (KB)  :  91 KB
Pages:     1