ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
12541.jpg
17/7/2561 9:51:45
Size (KB)  :  69 KB
12542.jpg
17/7/2561 9:51:54
Size (KB)  :  82 KB
21516.jpg
17/7/2561 9:48:55
Size (KB)  :  142 KB
21515.jpg
17/7/2561 9:48:49
Size (KB)  :  190 KB
21514.jpg
17/7/2561 9:48:59
Size (KB)  :  211 KB
IMG_5420.jpg
17/7/2561 9:30:37
Size (KB)  :  9,402 KB
IMG_5401.jpg
17/7/2561 10:34:38
Size (KB)  :  807 KB
IMG_5404.jpg
17/7/2561 10:34:39
Size (KB)  :  915 KB
IMG_5402.jpg
17/7/2561 10:34:40
Size (KB)  :  856 KB
IMG_5411.jpg
17/7/2561 10:34:41
Size (KB)  :  847 KB
IMG_5403.jpg
17/7/2561 10:34:42
Size (KB)  :  932 KB
IMG_5408.jpg
17/7/2561 10:34:43
Size (KB)  :  864 KB
IMG_5423.jpg
17/7/2561 10:34:44
Size (KB)  :  892 KB
IMG_5424.jpg
17/7/2561 10:34:45
Size (KB)  :  897 KB
IMG_5406.jpg
17/7/2561 10:34:46
Size (KB)  :  1,115 KB
IMG_5405.jpg
17/7/2561 10:34:47
Size (KB)  :  1,177 KB
IMG_5407.jpg
17/7/2561 10:34:48
Size (KB)  :  629 KB
IMG_5412.jpg
17/7/2561 10:34:49
Size (KB)  :  1,006 KB
IMG_5421.jpg
17/7/2561 10:34:50
Size (KB)  :  976 KB
IMG_5413.jpg
17/7/2561 10:34:50
Size (KB)  :  950 KB
IMG_5422.jpg
17/7/2561 10:34:51
Size (KB)  :  1,058 KB
IMG_5410.jpg
17/7/2561 10:34:53
Size (KB)  :  686 KB
IMG_5417.jpg
17/7/2561 10:34:53
Size (KB)  :  1,084 KB
IMG_5414.jpg
17/7/2561 10:34:54
Size (KB)  :  1,034 KB
IMG_5418.jpg
17/7/2561 10:34:55
Size (KB)  :  1,124 KB
IMG_5416.jpg
17/7/2561 10:34:56
Size (KB)  :  1,084 KB
IMG_5415.jpg
17/7/2561 10:34:57
Size (KB)  :  1,083 KB
IMG_5419.jpg
17/7/2561 10:34:58
Size (KB)  :  1,106 KB
Pages:     1