โครงการปรับทักษะทางวิชาการพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ ปี 1สาขาศิลปกรรม โดยมีศิษย์เก่ามาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์เรียนและวิชาชีพ ณ อาคารปฏิบัติการทักษะศิลปะ

Thumbnail Image Table
Art01.jpg
13/7/2561 13:50:32
Size (KB)  :  62 KB
Art02.jpg
13/7/2561 13:50:38
Size (KB)  :  77 KB
Art03.jpg
13/7/2561 13:50:42
Size (KB)  :  50 KB
Art04.jpg
13/7/2561 13:50:51
Size (KB)  :  32 KB
Art05.jpg
13/7/2561 13:50:45
Size (KB)  :  38 KB
Art06.jpg
13/7/2561 13:50:54
Size (KB)  :  46 KB
Art07.jpg
13/7/2561 13:50:48
Size (KB)  :  41 KB
Art08.jpg
13/7/2561 13:50:27
Size (KB)  :  55 KB
Art09.jpg
13/7/2561 13:50:35
Size (KB)  :  51 KB
Art10.jpg
13/7/2561 13:50:57
Size (KB)  :  44 KB
Pages:     1