หลักสูตรดนตรีสากลคณาจารย์และ นศ.สาขาดนตรีสากล 45 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชาชีพดนตรีสากล ณ วิทยาลัยการดนตรี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและวิชาชีพดนตรีสากล ณ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

Thumbnail Image Table
S001.jpg
13/7/2561 13:52:31
Size (KB)  :  74 KB
S002.jpg
13/7/2561 13:52:11
Size (KB)  :  85 KB
S003.jpg
13/7/2561 13:52:35
Size (KB)  :  59 KB
S004.jpg
13/7/2561 13:52:46
Size (KB)  :  75 KB
S005.jpg
13/7/2561 13:52:39
Size (KB)  :  47 KB
S006.jpg
13/7/2561 13:52:07
Size (KB)  :  75 KB
S007.jpg
13/7/2561 13:52:04
Size (KB)  :  87 KB
S008.jpg
13/7/2561 13:52:43
Size (KB)  :  89 KB
S009.jpg
13/7/2561 13:52:14
Size (KB)  :  87 KB
S010.jpg
13/7/2561 13:52:01
Size (KB)  :  44 KB
Pages:     1